Reden waardebepaling

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld reden waardebepaling
Definitie Het veld 'reden waardebepaling' bevat de reden waarom een waardebepaling heeft plaatsgevonden.
Invulregels
Gebruik een term, zonder leestekens of hoofdletters. Houd een lijst bij van standaardtermen.
bruikleen
tentoonstelling
herwaardering
Systemen
Standaarden