Naam betrokkene gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam betrokkene gebeurtenis
Definitie Het veld 'naam betrokkene gebeurtenis' geeft informatie over de persoon of instelling die een object gebruikt voor onderzoek of een tentoonstelling.
Invulregels
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen. Gebruik de officiële instellingsnaam.
Zeeuws Museum
De Vos, Jan
Systemen
Systemen (2de poging)
Standaarden
Spectrum: Gebruiker (-)
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.