Term associatie object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term associatie object
Definitie Het veld 'term associatie object' geeft de soort associatie die het object of groep objecten met het beschreven object heeft. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.
Invulregels
Gebruik een enkele term, zonder leestekens of hoofdletters. Handhaaf een lijst met standaardbepalingen
reproductie van
Systemen
Standaarden