Naam plaats eigendom

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam plaats eigendom
Definitie Het veld 'naam plaats eigendom' bevat de plaatsnaam waar een object in bezit was vooraleer het eigendomsrecht aan de instelling (of de vorige eigenaar) werd overgedragen.
Invulregels
Vul de naam van de plaats in waar het object in bezit was vooraleer het eigendomsrecht aan de vorige eigenaar werd overgedragen. Gebruik hier enkel geografische plaatsnamen.
Amsterdam
Londen
Brussel
Banjarmasin
Newcastle (Canada)
Newcastle (Engeland)
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis (Plaats)

Standaarden