Term resultaat objectevaluatie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld term resultaat objectevaluatie
Definitie De term 'term resultaat objectevaluatie' geeft het resultaat van de evaluatie van een object of een groep objecten volgens een vastgelegd criterium.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
1
2
zwak
goed
ja
neen
Systemen
Standaarden