Determinator taxonomie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld determinator taxonomie
Definitie Het veld 'determinator taxonomie' documenteert de naam van de persoon of instelling die de wetenschappelijke naam aan het object toekende.
Invulregels
Noteer de naam van de determinator. Zie ook Personen en Organisaties
Zijlstra, K.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie (Determinator)
Erfgoedplus: Inhoud (Dier)
Erfgoedplus: Inhoud (Plant)

Standaarden