Recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element recht
Definitie Het element 'recht' beschrijft het recht in relatie tot een object, een reproductie of een tekst.
Toelichting Gebruik het element 'recht' om rechten te noteren die geassocieerd worden met objecten, reproducties of teksten gecreëerd voor een doel, ongeacht wie de rechten ervan bezit.
Groep Rechten
Profielen
Velden
Standaarden