Geboortedatum persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld geboortedatum persoon
Definitie Het veld 'geboortedatum persoon' bevat de datum waarop een persoon is geboren.
Invulregels
Het kan nodig zijn om meerdere informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een datumbereik of een tekstuele uitdrukking van de datum. Datumnotatie: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2008-12-15
2008-12
2008
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Geboortegegevens > Datum (begin) (n4)
Vul hier de precieze geboortedatum in, wanneer je deze kent. Indien dit niet het geval is, vul je hier zo precies mogelijk de begindatum in van de vermoedelijke periode waarin de persoon geboren is.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Geboortegegevens > Datum (eind) (n1)
Systemen (2de poging)
Standaarden