Geboortedatum persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld geboortedatum persoon
Definitie Het veld 'geboortedatum persoon' bevat de datum waarop een persoon is geboren.
Invulregels
Het kan nodig zijn om meerdere informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een datumbereik of een tekstuele uitdrukking van de datum. Datumnotatie: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2008-12-15
2008-12
2008
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Geboortegegevens > Datum (begin) (n4)
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Geboortegegevens > Datum (eind) (n1)

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Bestandsperiode (5.2.1
Het aangeven van de bestaansperiode van de organisatie, persoon of familie.
Leg van de beschreven entiteit de bestaansperiode vast. Neem voor organisaties de datum van vestiging/oprichting/wettelijk mandaat en opheffing op. Neem voor personen de datums of vermoedelijke datums van geboorte en overlijden op of, wanneer deze datums onbekend zijn, de periode waarin zij actief waren. Waar parallelle dateringssystemen worden gebruikt, kan men in overeenstemming met relevante conventies of regels de datums in de verschillende systemen geven. Specificeer in het element Regels en/of afspraken (5.4.3,5.4.3) het/de gebruikte dateringssyste(e)m(en), bijvoorbeeld ISO 8601.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Geboortegegevens > Datum (begin) (n4)
Vul hier de precieze geboortedatum in, wanneer je deze kent. Indien dit niet het geval is, vul je hier zo precies mogelijk de begindatum in van de vermoedelijke periode waarin de persoon geboren is.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Geboortegegevens > Datum (eind) (n1)
ISAAR CPF (NL): Bestandsperiode (5.2.1
Het aangeven van de bestaansperiode van de organisatie, persoon of familie.
Leg van de beschreven entiteit de bestaansperiode vast. Neem voor organisaties de datum van vestiging/oprichting/wettelijk mandaat en opheffing op. Neem voor personen de datums of vermoedelijke datums van geboorte en overlijden op of, wanneer deze datums onbekend zijn, de periode waarin zij actief waren. Waar parallelle dateringssystemen worden gebruikt, kan men in overeenstemming met relevante conventies of regels de datums in de verschillende systemen geven. Specificeer in het element Regels en/of afspraken (5.4.3,5.4.3) het/de gebruikte dateringssyste(e)m(en), bijvoorbeeld ISO 8601.