Vondstmethode

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element vondstmethode
Definitie Het element 'vondstmethode' geeft informatie over de methode die is gebruikt bij het vinden of het opgraven van het object.
Toelichting
Groep Vondstomstandigheiden
Profielen
Velden
Standaarden