Term verwervingsmethode

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term verwervingsmethode
Definitie Het veld 'term verwervingsmethode' geeft de wijze aan waarop het object in het bezit of onder het beheer van de instelling is gekomen.
Invulregels
Vermeld hoe het object door de instelling is verworven. Gebruik één van onderstaande termen.
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens.
Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen.
- aankoop
- bruikleen
- legaat
- museum (in opdracht van en in het museum vervaardigd)
- opdracht (door derden in opdracht van het museum vervaardigd)
- overdracht
- ruil
- schenking
- vondst
- onbekend
Systemen

Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Methode ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Methode (VW)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Methode (VW)
De verwervingsmethode is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus". Reportages, reproducties (bv. negatieven) van originele objecten die tijdelijk in bruikleen waren, worden als nieuwe objecten beschouwd
aankoop
Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Methode ()
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): acquisition_type > acquisition.method.lref (collect.ls)