Datum conservering

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element datum conservering
Definitie Het element 'datum conservering' geeft de begin- en einddatum waarop een object behandeld werd.
Toelichting
Groep Conservering
Profielen
Velden
Standaarden