Naam vervaardiger reproductie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam vervaardiger reproductie
Definitie De naam van de fotograaf van de beelddocumentatie van het object.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon die de reproductie van het object maakte.
Von Stein, Charlotte
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Beelddocumentatie > Reproductiegegevens > Beschrijvende gegevens van de reproductie > Vervaardiger (FO)
Dit veld is gekoppeld aan het zoomscherm 'Persoon / instelling'. Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen. Kijk ook in de algemene richtlijnen over de notatie van persoonsnamen.
Systemen (2de poging)
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. Gebruik slechts één keer voor elke reproductie.