Naam vervaardiger reproductie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam vervaardiger reproductie
Definitie Het veld 'naam vervaardiger reproductie' beschrijft de naam van een Persoon of Organisatie die een reproductie heeft vervaardigd.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon die de reproductie van het object maakte. Zie ook Personen en Organisaties
Von Stein, Charlotte
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Beelddocumentatie > Reproductiegegevens > Beschrijvende gegevens van de reproductie > Vervaardiger (FO)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. Gebruik slechts één keer voor elke reproductie.
Dublin Core: dcterms:creator (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Beelddocumentatie > Reproductiegegevens > Beschrijvende gegevens van de reproductie > Vervaardiger (FO)
Dit veld is gekoppeld aan het zoomscherm 'Persoon / instelling'. Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen. Kijk ook in de algemene richtlijnen over de notatie van persoonsnamen.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. Gebruik slechts één keer voor elke reproductie.
Dublin Core: dcterms:creator (-