Omgevingsaanbeveling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld omgevingsaanbeveling
Definitie Het veld 'omgevingsaanbeveling' bevat de door het museum maximaal toegelaten omgevingsfactoren en in het bijzonder klimatologische omstandigheden, waaronder het object moet worden tentoongesteld of bewaard.
Invulregels
Vul dit alleen in voor omgevingsvereisten die afwijken van de normale omgevingsvereisten.
Gebruik normale grammatica en leestekens.
Max 30 lux uv licht omwille van het type inkt.
Bewaren in silicagel
Huidcontact vermijden
Maximum 50 lux
Maximum luchtvochtigheid 10%
Maximum 15 graden
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen/Vereisten > Aanbevelingen > Omgeving (EB)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen/Vereisten > Aanbevelingen > Omgeving (EB)
Voor bruikleenvoorwaarden: cfr. Bestand "Bruiklenen"