Datum toegekend recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element datum toegekend recht
Definitie Het element 'datum toegekend recht' bevat de datum waarop een rechtenvrije licentie geldig is.
Toelichting
Groep Toegekende rechten
Profielen
Velden
Standaarden