Term type collectie-evaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term type collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'term type collectie-evaluatie' documenteert de aard van de evaluatie van de collectie.
Invulregels
Gebruik één term zonder leestekens of hoofdletters.
Leg een lijst van standaardtermen aan.
toestand
Systemen
Standaarden