Tekst vergunningen en wettelijke vereisten

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst vergunningen en wettelijke vereisten
Definitie Het veld 'tekst vergunningen en wettelijke vereisten' geeft de wettelijke eisen of verplichtingen met betrekking tot het object, waaraan binnen en buiten het museum voldaan moet worden.
Invulregels
Vul hier de wettelijke eisen of verplichtingen in waaraan zowel binnen als buiten het museum moet worden voldaan.
Cites-vergunning (http://www.cites.org/)
Vervoersvergunning
Testamentaire eisen: het object mag niet in bruikleen gegeven worden
Exportvergunning
Wet wapens en munitie (http://wetten.overheid.nl/)
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen / vereisten > Wettelijke eisen / vergunningen > Eisen (EH)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen / vereisten > Wettelijke eisen / vergunningen > Eisen (EH)