Waarde referentienummer gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde referentienummer gebeurtenis
Definitie Het veld 'waarde referentienummer gebeurtenis' bevat het unieke nummer dat verwijst naar het gebruik van een object of groep objecten.
Invulregels
Dit referentienummer dient als referentie bij alle documentatie over de gebeurtenis.
Het referentienummer kan volgende elementen bevatten: een prefix om het te onderscheiden van andere referentienummers; het jaartal; een doorlopend nummer.
RES1993.123
X1993.123
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > Referentienummer (rN)
Adlib (Erfgoedinzicht): Onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > Referentienummer (rN)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > Referentienummer (rN)
Adlib (Erfgoedinzicht): Onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > Referentienummer (rN)