Persistente URI Objectinformatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld persistente URI objectinformatie
Definitie Het veld 'persistente URI objectinformatie' bevat de unieke identificatiecode van de digitale objectinformatie. (alle collectiedata van een collectiestuk in het collectiebeheersysteem.
Invulregels
komt overeen met 1 record in een relationele databank.

komt overeen met 1 beschrijving/ 1inked data node

moet een actieve link zijn

gebruikt http of https

volgt de goedgekeurde pid strategie van de instelling

bij voorkeur formaat http://{domein}/{id} ARKS, Handles en DOIs zijn ook goed, maar wel de volledige uri voor IDs: alfanumeriek (zonder leestekens), UUIDs

geen afzonderlijke pids (zonder http://{domein}
Systemen
Standaarden