Persistente URI Objectinformatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld persistente URI objectinformatie
Definitie Het veld 'persistente URI objectinformatie' bevat de unieke identificatiecode in vorm van een persistente URI van de digitale objectinformatie - de collectiedata van een collectiestuk in het collectiebeheersysteem.
Invulregels
Bekijk het Handboek Persistente URI’s voor cultureelerfgoedcollecties
Een persistente URI komt overeen met 1 record in een relationele databank, 1 beschrijving, 1 1inked data node.
Het moet een actieve link zijn.
Het maakt gebruik van http of https.
Het volgt de goedgekeurde pid strategie van de instelling
Het gebruikt bij voorkeur formaat http://{domein}/{id}. ARKS, Handles en DOIs zijn ook toegestaan.
IDs moeten alfanumeriek zijn zonder leestekens, bijvoorbeeld UUIDs
Systemen
Standaarden
VLAAMSE URI-STANDAARD VOOR DATA: Persistente URI (-)