Oplagenummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld oplagenummer
Definitie Het veld 'oplagenummer' documenteert het nummer toegekend aan een object door de vervaardiger binnen een serie.
Invulregels
Bij bv. grafiek en gegoten sculptuur is het gebruikelijk dat de vervaardiger op elk afzonderlijk object binnen een serie aangeeft welk volgnummer het object heeft binnen deze serie. Vul in dit veld het betreffende nummer in, gevolgd door – indien bekend - het totale aantal van de oplage.
2/23
2 van 23
Wanneer het aantal van de totale oplage niet bekend is, moet dit ook worden aangegeven.
19 van onbekend aantal
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Oplage (NE)
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Opschriften / Merktekens ()
In het veld 'Type' kan men via een zoekvenster uit een gecontroleerde keuzelijst het soort editie selecteren. De gecontroleerde keuzelijst wordt gegenereerd uit de AAT-Ned.
In het veld 'Methode' kan men via een zoekvenster uit een gecontroleerde keuzelijst de methode waarop de editie-aanduiding werd aangebracht selecteren (druk, stempel, handgeschreven).
In het veld 'Positie' kan men noteren waar de editie-aanduiding zich bevindt. Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Tekst' kan men de aanduiding voor de editie noteren (nummer, tekst, combinatie). Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Beschrijving' kan men een plastische beschrijving noteren wanneer de editie-aanduiding ook vormelijke kenmerken bevat. Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Interpretatie/nota' voorziet ruimte voor aanmerkingen of duiding. Dit veld is een vrij invoerveld.
Systemen (2de poging)
Standaarden
CDWA: [- Impression Number (10.3)]
CDWA: [- Edition Size (10.4)]