Oplagenummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld oplagenummer
Definitie Het veld 'oplagenummer' documenteert het nummer toegekend aan een object door de vervaardiger binnen een serie.
Invulregels
Bij bv. grafiek en gegoten sculptuur is het gebruikelijk dat de vervaardiger op elk afzonderlijk object binnen een serie aangeeft welk volgnummer het object heeft binnen deze serie. Vul in dit veld het betreffende nummer in, gevolgd door – indien bekend - het totale aantal van de oplage.
2/23
2 van 23
Wanneer het aantal van de totale oplage niet bekend is, moet dit ook worden aangegeven.
19 van onbekend aantal
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Oplage
Erfgoedplus: Beschrijving > Opschriften / Merktekens

Standaarden
CDWA: [- Impression Number (10.3)]
CDWA: [- Edition Size (10.4)]