Toelichting associatie object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting associatie object
Definitie Het veld 'toelichting associatie object' geeft bijzonderheden over en toelichting bij de associatie van het object of groep objecten met het beschreven object. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.
Invulregels
Omschrijf de bijzonderheden over en toelichting bij de associatie van het object met het beschreven object.
Historicus Carlo De Baere stelde een link vast met dit object.
Systemen
Standaarden