Titel persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld titel persoon
Definitie Het veld 'titel persoon' geeft de aanspreektitel die voor de persoon wordt gebruikt.
Invulregels
Gebruik de titel waarmee een persoon in bireven wordt aangesproken. Als de titel gewoonlijk wordt afgekort, gebruik dan de afkorting. Zo niet, schrijf de titel voluit. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor titels van een persoon in gebruik.
Mevrouw; Mijnheer. Mevrouw prof. dr.; De heer ir.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Titel (sg)

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Andere namen (5.1.5
Het aangeven van een andere naam (namen) voor de organisatie, persoon of familie, voor zover ze niet elders in het veld Identiteit voorkomen.
Leg andere namen vast waaronder de entiteit bekend kan zijn, zoals:
  • a) andere vormen van dezelfde naam, bijvoorbeeld acroniemen;
  • b) andere namen van organisaties, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd en hun dateringen;
  • c) andere namen van personen of families, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd en hun datering, inclusief pseudoniemen, meisjesnamen, enzovoort;
  • d) namen en voor of achter de naam gevoegde titels van personen en families, bijvoorbeeld adellijke titels of eretitels die door een individu of familie gevoerd worden.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Titel (sg)
ISAAR CPF (NL): Andere namen (5.1.5
Het aangeven van een andere naam (namen) voor de organisatie, persoon of familie, voor zover ze niet elders in het veld Identiteit voorkomen.
Leg andere namen vast waaronder de entiteit bekend kan zijn, zoals:
  • a) andere vormen van dezelfde naam, bijvoorbeeld acroniemen;
  • b) andere namen van organisaties, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd en hun dateringen;
  • c) andere namen van personen of families, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd en hun datering, inclusief pseudoniemen, meisjesnamen, enzovoort;
  • d) namen en voor of achter de naam gevoegde titels van personen en families, bijvoorbeeld adellijke titels of eretitels die door een individu of familie gevoerd worden.