Titel persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld titel persoon
Definitie Het veld 'titel persoon' geeft de aanspreektitel die voor de persoon wordt gebruikt.
Invulregels
Gebruik de titel waarmee een persoon in bireven wordt aangesproken. Als de titel gewoonlijk wordt afgekort, gebruik dan de afkorting. Zo niet, schrijf de titel voluit. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor titels van een persoon in gebruik.
Mevrouw; Mijnheer. Mevrouw prof. dr.; De heer ir.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails (Titel)

Standaarden