Titel persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld titel persoon
Definitie De aanspreektitel die door de persoon wordt gebruikt
Invulregels
Gebruik de titel waarmee een persoon in bireven wordt aangesproken. Als de titel gewoonlijk wordt afgekort, gebruik dan de afkorting. Zo niet, schrijf de titel voluit. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor titels van een persoon in gebruik.
Mevrouw; Mijnheer. Mevrouw prof. dr.; De heer ir.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Titel (sg)
Standaarden