Term criterium objectevaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term criterium objectevaluatie
Definitie Het veld 'term criterium objectevaluatie' bevat het criterium om een object of een groep objecten te evalueren.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
historisch belang
tentoonstellingsmogelijkheden
educatieve mogelijkheden
onderzoeksmogelijkheden
toestand
Systemen
Standaarden