Identificatie vervaardiger

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie vervaardiger
Definitie Het veld 'identificatie vervaardiger' documenteert een unieke identificatiecode voor de vervaardiger.
Invulregels
Gebruik een uniek nummer of code, bij voorkeur overgenomen uit een bestand van een bevoegde instantie, om naar een persoon of instelling te verwijzen. Vermeld de bron van de code in het veld 'bron vervaardiger'.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Bronnen en andere informatie over het record (Nummer)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld de rol van de groep in het vervaardigingsproces met hun namen erbij. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.