Naam aanvrager rechten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld naam aanvrager rechten
Definitie Het veld 'naam aanvrager rechten' omschrijft de naam van de persoon of de organisatie die een licentie aanvraagt voor het gebruik van rechten in het bezit van de organisatie.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of instelling die het recht verleend heeft.
Volg daarbij de regels voor het registreren van een persoons- of groepsnaam.
Tuymans, Luc
Mu.ZEE vzw
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Aanvrager (rechten) (Rq)
De naam van de aanvrager rechten is een gecontroleerde term uit de thesaurus.
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Standaarden