Naam aanvrager rechten

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam aanvrager rechten
Definitie Het veld 'naam aanvrager rechten' omschrijft de naam van de persoon of de organisatie die een licentie aanvraagt voor het gebruik van rechten in het bezit van de organisatie.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of instelling die het recht verleend heeft.
Volg daarbij de regels voor het registreren van een persoons- of groepsnaam. Zie ook Personen en Organisaties
Tuymans, Luc
Mu.ZEE vzw
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Aanvrager (rechten)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Registreer zo vaak als nodig voor een licentie.