Naam aanvrager rechten

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam aanvrager rechten
Definitie Het veld 'naam aanvrager rechten' omschrijft de naam van de persoon of de organisatie die een licentie aanvraagt voor het gebruik van rechten in het bezit van de organisatie.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of instelling die het recht verleend heeft.
Volg daarbij de regels voor het registreren van een persoons- of groepsnaam.
Tuymans, Luc
Mu.ZEE vzw
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Aanvrager (rechten) (Rq)
De naam van de aanvrager rechten is een gecontroleerde term uit de thesaurus.
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Systemen (2de poging)
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Registreer zo vaak als nodig voor een licentie.