Koerier

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element koerier
Definitie Het element 'koerier' geeft informatie over de persoon die het object buiten de instelling begeleidt.
Toelichting
Groep Verplaatsing
Profielen
Velden
Standaarden