Begindatum

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld begindatum
Definitie Het veld 'begindatum' documenteert de datum (of het jaartal) waarop het object is vervaardigd.
Invulregels
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
Een datum voor onze jaartelling of voor Christus, laat je voorafgaan door een - teken.
1901-12-24
-1200
Maand en dag zijn niet verplicht, men kan dus enkel het jaartal invoeren. Indien dit veld gebruikt wordt om een begin van een productieperiode aan te geven, volstaat het jaartal ook.
Indien de productiedatum niet gekend is, volg je de volgende richtlijnen:
- vroegst mogelijke vervaardigingsdatum bij "Begindatum" (jjjj-mm-dd)
- laatst mogelijke vervaardigingsdatum bij "EInddatum" (jjjj-mm-dd).
1900
1901-12
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Datering van (DS)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Datering van (DS)
Qi (Donnet): Beschrijving > Datering > Datum - Ten vroegste (object_date:earliest_date)
Erfgoedplus: Herkomst > Datering > Vroegste datum ()

Standaarden
CDWA: [- Earliest Date (4.2.1]
Dublin Core: dcterms:created (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Datering van (DS)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Herkomst > Datering > Vroegste datum ()
Het veld 'Vroegste datum' volgt een vast invulsjabloon en is niet herhaalbaar. Data kunnen enkel genoteerd als jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj. Op dit veld wordt een automatische controle uitgevoerd met een foutmelding indien de ingevoerde waarde niet conform is.
Qi (Donnet): Beschrijving > Datering > Datum - Ten vroegste (object_date:earliest_date)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): production_date_earliest > production.date.start (collect.DS)
CDWA: [- Earliest Date (4.2.1]
Dublin Core: dcterms:created (-