Waarde referentienummer verlies - schade

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde referentienummer verlies - schade
Definitie Het veld 'waarde referentienummer verlies - schade' geeft het unieke nummer aan dat is toegekend aan het record van de schade aan of verlies van een object of groep objecten.
Het nummer moet ook verwijzen naar een bestand met alle schriftelijke documentatie over de schade of het verlies.
Invulregels
Het unieke nummer kan een prefix bevatten om het te onderscheiden van andere referentienummers, alsook een jaartal en een doorlopend nummer.
verlies1993.01
schade2017.10
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Verlies/schade > Referentienummer (d4)
Dit veld is herhaalbaar. Maak voor elk geval van schade of verlies een apart referentienummer aan.
In het geval van een verlies door diefstal kan een PV-nummer worden gebruikt als referentienummer.
Systemen (2de poging)
Standaarden