Datum taxonomie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld datum taxonomie
Definitie Het veld 'datum taxonomie' documenteert de datum waarop het object werd gedetermineerd.
Invulregels
Datumnotatie: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2005-12-15
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Datum (DY)
Erfgoedplus: Inhoud > Inhoudelijke beschrijving ()

Standaarden
Dublin Core: dcterms:date (-
Zijn er specifieke regels voor het gebruik van dit veld volgens deze standaard?
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Datum (DY)
Dit veld is herhaalbaar.
'Erfgoedregister (Erfgoedplus): > ' ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor het noteren van de datum waarop het object werd gedetermineerd. Informatie over de determinatie kan genoteerd worden in het veld "Inhoud/Inhoudelijke beschrijving".
Dublin Core: dcterms:date (-
Zijn er specifieke regels voor het gebruik van dit veld volgens deze standaard?