Identificatie vindplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie vindplaats
Definitie Het veld 'identificatie vindplaats' geeft de code voor de vondstcontext / biotoop waar het object is verzameld of gevonden.
Invulregels
Het is aangewezen een lijst te maken van de codes voor de vondstcontext / biotoop die frequent voorkomen in de eigen museumcollectie. Voorbeelden van deze codes zijn de IPI-codes (Inter Provinciale Inventarisatie eenheden-codering) of de zw-code voor zweefvliegen.
Voorbeelden van IPI-codes:
  • 111 (duinvalleibos)
  • 612 (parkeerplaatsen

Voorbeelden van zw-codes:

  • 10 (hoogveen)
  • 22 (voedselarm droog loofbos)
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Code vindplaats (NP)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Code vindplaats (NP)