Welkom op de vernieuwde versie van Project CEST! Eventuele problemen of opmerkingen kan je melden aan PACKED vzw.

Standaarden

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
 NaamTypeStatusExpertiseMedium
AIFFAIFF
Audio Interchange File Format
.AIFC
bestandsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
geluid
MarkdownMarkdown
.md
markeertaalCEST-registertoegankelijkheid
digitale duurzaamheid
tekst
2VUY2vuy
2Vuy
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
MXFMXF
Material exchange format
377M
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheid
toegankelijkheid
bewegende beelden
AACAdvanced Audio Coding
AAC
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidgeluid
AACR2Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition
AACR2
beschrijvingsregelsaanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
AAFAdvanced Authoring Format
AAF
bestandsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
bewegende beelden
AATArt & Architecture Thesaurus
AAT
terminologieaanbevolen standaardsemantisch web
interoperabiliteit
persistente identificatie
tekst
ABCABC
ABC Harmony Ontology and Model
ontologieCEST-registersemantisch webtekst
ABRArcheologisch Basisregister
ABR
terminologieCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
AC-3AC-3/Dolby Digital
AC-3
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidgeluid
ADL Gazetteer Content StandardADL Gazetteer Content Standard
GCS
uitwisselingsformaatCEST-registertoegankelijkheidtekst
toepassingen
ADL Gazetteer service protocolADL Gazetteer Service protocolzoektaalCEST-registertoegankelijkheid
interoperabiliteit
toepassingen
AGIFTAGIFT
The Australian Governments' Interactive Functions Thesaurus
terminologieCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
ALTOALTO
Analyzed Layout and Text Object
uitwisselingsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
AM-MovE thesaurusAM-MovE thesaurusterminologieCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
AMREMMAMREMM
Descriptive Cataloging of Ancient, Medieval, Renaissance, and Early Modern Manuscripts
beschrijvingsregelsCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
semantisch web
tekst
OpenURLOpenURL Framework Standard
ANSI/NISO Z39.88 -2004
identificatieschemaCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
geluid
bewegende beelden
rasterbeelden
vectorbeelden
tekst
toepassingen
3D-beelden
APPMAPPM2
Archives, Personal Papers, and Manuscripts 2de Editie
Archives, Personal Papers, and Manuscripts: A Cataloging Manual for Archival Repositories, Historical Societies, and Manuscript Libraries
beschrijvingsregelsCEST-registertoegankelijkheid
interoperabiliteit
tekst
ARKARKidentificatieschemaCEST-registerpersistente identificatietoepassingen
ASFASF
Advanced Systems Format
WMA
WMV
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
geluid
AUAUbestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidgeluid
AV1Alliance for Open Media Video 1
AV1
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
H.264H.264
ITU-T H.264
MPEG-4 Part 10
ISO/IEC 14496-10
Advanced Video Coding
AVC
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidbewegende beelden
AVCHDAVCHD
Advanced Video Coding High Definition
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
3D-beelden
AVIAVI
Audio Video Interleaved
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheid3D-beelden
bewegende beelden
AdobeRGBAdobeRGBkleurruimteaanbevolen standaarddigitale duurzaamheid
toegankelijkheid
rasterbeelden
Algemeen Basismodel Geo-informatieAlgemeen Basismodel Geo-informatie
NEN 3610:2005
NEN 3610:2011
beschrijvingsregels
datastructuur
CEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
AnySurferAnySurfer
AnySurfer 2.0 checklist
toegankelijkheidsprotocolaanbevolen standaardtoegankelijkheid
interoperabiliteit
toepassingen
ApacheApachelicentieaanbevolen standaardrechtenbeheertekst
Apple ProresApple ProRes
ProRes
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
AtomAtom WebfeedbestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidtekst
AudioMDAudioMDdatastructuur
uitwisselingsformaat
CEST-registerdigitale duurzaamheidgeluid
DXFDXF
AutoCAD DXF
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheid3D-beelden
BALaTBALaTterminologieCEST-registerinteroperabiliteit
persistente identificatie
toegankelijkheid
tekst
BIBOBIBO
The Bibliographic Ontology
Bibliontology
uitwisselingsformaat
ontologie
CEST-registerinteroperabiliteit
semantisch web
tekst
BIOBIO
BIO: A vocabulary for biographical information
terminologieCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
BSDBSDlicentieaanbevolen standaardrechtenbeheertekst
BWFBWF
Broadcast Wave Format
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidgeluid
BasisregistratiekaartBasisregistratiekaartdatastructuurminimumstandaardinteroperabiliteittekst
DigibetaDigibeta
Betacam
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
BibTeXBibTeXuitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
BIODESBioDesuitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
semantisch web
tekst
Buitenlandse aardrijkskundige namenBuitenlandse aardrijkskundige namen
Buitenlandse aardrijkskundige namenlijst in het Nederlands
terminologieCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
CCCC
Creative Commons
licentieaanbevolen standaardrechtenbeheer3D-beelden
bewegende beelden
geluid
rasterbeelden
tekst
vectorbeelden
CC RelCC Rel
Creative Commons Rights Expression Language
ontologieCEST-registersemantisch web
rechtenbeheer
tekst
CCMCCM
Coperative ONline SERials Cataloging Manual
CONSER Cataloging Manual
beschrijvingsregelsCEST-registertoegankelijkheid
interoperabiliteit
tekst
CCOCCO
Cataloging Cultural Objects
beschrijvingsregelsaanbevolen standaardtoegankelijkheid
interoperabiliteit
tekst
CDWACDWA
Categories for the Description of Works of Arts
beschrijvingsregelsaanbevolen standaardtoegankelijkheid
digitale duurzaamheid
tekst
CDWA LiteCDWA Lite
Categories for the Description of Works of Arts Lite
uitwisselingsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheid
digitale duurzaamheid
tekst
CGMCGM
Computer Graphics Metafile
ISO/IEC 8632
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidvectorbeelden
CIDOC-CRMCIDOC-CRM
CIDOC Conceptual Reference Model
ontologieCEST-registersemantisch web
interoperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
CIDOC-richtlijnenCIDOC-richtlijnenbeschrijvingsregels
datastructuur
minimumstandaarddigitale duurzaamheid
toegankelijkheid
tekst
CIELABCIELABkleurruimteCEST-registerdigitale duurzaamheidrasterbeelden
CIEXYZCIEXYZkleurruimteCEST-registerdigitale duurzaamheidrasterbeelden
COLLADACOLLADA
COLLADA: Digital Asset and FX Exchange Schema
bestandsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
digitale duurzaamheid
semantisch web
3D-beelden
CONACONA
Cultural Objects Name Authority
terminologieCEST-registerpersistente identificatietekst
CQLCQL
The Contextual Query Language
zoektaalCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
CRABCRAB
Centraal Referentieadressenbestand
terminologieaanbevolen standaarddigitale duurzaamheidtekst
CSSCSS
Cascading Style Sheet
markeertaalaanbevolen standaardtoegankelijkheidtoepassingen
CSVCSV
Comma Separated Values
Kommagescheiden bestand
bestandsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
CVIDCVID
Cinepak
Compact Video
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
COMETACometa
Collectiemetadata
datastructuur
beschrijvingsregels
aanbevolen standaardtoegankelijkheidtekst
ComponistenindexComponistenindex
Componisten index
terminologieCEST-registerdigitale duurzaamheidgeluid
tekst
CypherCypher Query LanguagezoektaalCEST-registertoegankelijkheidtoepassingen
D10SMPTE 356M
IMX
D10
ITU-1 Rec.601
bestandsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteitbewegende beelden
DACSDACS
Describing Archives: A Content Standard
beschrijvingsregelsCEST-registerdigitale duurzaamheid
toegankelijkheid
tekst
DAIDAI
Digital Author Identification
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
Dublin CoreDC
DCES
DCMES
Dublin Core
Dublin Core Element Set
Dublin Core Metadata Elements Set
IETF: RFC 5013
datastructuur
ontologie
minimumstandaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
DC educationDC education
DC-Ed
Dublin Core-Education Application Profile
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteittekst
DC-CDAPDC-CDAP
DC-CAP
Dublin Core Collections Application Profile
Dublin Core Collections Description Application Profile
datastructuuraanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
DC.CultureDC-CulturedatastructuurCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
DC-LibDublin Core Library Application Profile
DC-Lib
datastructuuraanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
DC-QualDC-Qual
Dublin Core Qualifiers
Qualified Dublin Core
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
RSLPRSLP
RSLP Collection Description
DCMI Collection Description
datastructuuraanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
DCPDCP
Digital Cinema Package
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidbewegende beelden
DCRDCRbestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
3D-beelden
DCRMDCRM
Descriptive Cataloging of Rare Materials
beschrijvingsregelsCEST-registertoegankelijkheid
interoperabiliteit
tekst
DDCDDC
Dewey Decimal Classification
terminologieaanbevolen standaardtoegankelijkheidtekst
DIFDIF
Discovery Interchange Format
uitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
semantisch web
tekst
DJVUDJVUbestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidrasterbeelden
DNGDNG
Digital Negative
bestandsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
digitale duurzaamheid
rasterbeelden
DOIDOIidentificatieschemaCEST-registerpersistente identificatietekst
DPXDPX
Digital Picture eXchange
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
DRAMBORADRAMBORAbewaarprotocolCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
rasterbeelden
vectorbeelden
bewegende beelden
geluid
3D-beelden
toepassingen
Data seal of approvalData seal of approval
DSA
bewaarprotocolCEST-registersemantisch webtekst
DSDDSDbestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidgeluid
DVDigitale Video
DV
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheidbewegende beelden
DWGDWGbestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheid3D-beelden
DaalaDaalabestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
Z39.87Z39.87
Data dictionary, Technical metadata for digital still images
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteittekst
MUSIPMUSIP
Datamodel Museum Inventarisatie Project
identificatieschemaCEST-registertoegankelijkheidtekst
toepassingen
NBCNBC
De Nederlandse Basisclassificatie
terminologieCEST-registersemantisch webtekst
UDCUDC
De Universele Decimale Classificatie
terminologieCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
DiracDirac
VC-2
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
DivX XviDDivX/XviDbestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
EACEAC
Encoded Archival Context
Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families
EAC-CPF
uitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
EADEncoded Archival Description
EAD
Encoded Archival Description: Document Type Definition
EAD DTD
uitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteittekst
EBUCOREEBUcoredatastructuur
uitwisselingsformaat
CEST-registerinteroperabiliteittekst
ECIRGBECIRGB
Part 4: European Colour Initiative RGB colour image encoding
Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange
ISO/TS 22028-4:2012: Photography and graphic technology
kleurruimteminimumstandaarddigitale duurzaamheidrasterbeelden
U3DU3D
Universal 3D
ECMA-363 Universal 3D File Format Standard (Third ed.)
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheid3D-beelden
EDMEDM
Europeana Data Model
ontologieaanbevolen standaardtoegankelijkheid
semantisch web
tekst
EMFEMF
Windows Enhanced Metafile Format
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidvectorbeelden
EMLEML
Electronic Mail
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
EN 15744EN 15744
Film identification — Minimum set of metadata for cinematographic works
ontologieaanbevolen standaardsemantisch web
digitale duurzaamheid
bewegende beelden
EN 15907EN 15907
Film identification — Enhancing interoperability of metadata — Element sets and structures
ontologieaanbevolen standaardsemantisch web
digitale duurzaamheid
bewegende beelden
EPSEPS
Encapsulated PostScript
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidvectorbeelden
ESEESE
Europeana Semantic Elements
uitwisselingsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
EUPLEuropean Union Public Licence
EUPL
licentieaanbevolen standaardrechtenbeheertekst
EVENTEVENT
The Event Ontology
ontologieCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
EXIFEXIF
EXIF-Metadata
Exchangeable image file format
JEITA CP-3451
datastructuuraanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
PDF-A, PDF 1.4PDF/A, PDF 1.4
Electronic document file format for long-term preservation
ISO 19005-1:2005
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheidtekst
Europeana Rights StatementsEuropeana Rights Statementslicentieaanbevolen standaardsemantisch webtekst
XSLXSL
Extensible Stylesheet Language
markeertaalCEST-registerinteroperabiliteittekst
FLASHFLASH
FLASH VIDEO
FLV
F4V
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
FASTFAST
Faceted Application of Subject Terminology
terminologieCEST-registertoegankelijkheidtekst
FFV1FFV1
FF video codec 1
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheidbewegende beelden
FIAFFIAF
The FIAF Moving Image Cataloguing Manual
FIAF Cataloguing Rules for Film Archives
FIAF Cataloguing Rules
beschrijvingsregelsaanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
FITSFITS
Flexible Image Transport System
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidrasterbeelden
FLACFLAC
Free Lossless Audio Codec
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheidgeluid
FLV1Sorenson Codec
FLV1
Sorenson Spark
Sorenson H263
Sorenson FLV1
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
FOAFFOAF
Friend-of-a-friend
datastructuur
ontologie
CEST-registersemantisch web
interoperabiliteit
tekst
FOBIDFOBID Regels voor Catalogusbouw
FOBID
beschrijvingsregelsaanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
FRADFRAD
Functional Requirements for Authority Data
Functional Requirements for Authority Records
FRAR
datastructuurCEST-registersemantisch web
interoperabiliteit
toegankelijkheid
digitale duurzaamheid
tekst
FRBRFRBR
Functional Requirements for Bibliographic Records
datastructuuraanbevolen standaardsemantisch web
interoperabiliteit
digitale duurzaamheid
toegankelijkheid
tekst
FTPFTP
File Transfer Protocol
netwerkprotocolCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
toepassingen
GAMAGAMA
Gateway to Archives of Media Art
ontologieCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
bewegende beelden
GEDCOMGEDCOM
GEnealogical Data COMmunication
GEnealogical Data COMmunication X
GEDCOM X
uitwisselingsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheid
interoperabiliteit
semantisch web
tekst
GIFGIF
Graphics Interchange Format
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheidrasterbeelden
GMLGML
Geography Markup Language
ISO 19136
markeertaalCEST-registerdigitale duurzaamheid3D-beelden
GNU FDLGNU Free Documentation License
GNU FDL
licentieCEST-registerrechtenbeheertekst
GPLGPL
GNU General Public License
licentieaanbevolen standaardrechtenbeheertekst
LGPLGNU Lesser General Public License
LGPL
licentieaanbevolen standaardrechtenbeheertekst
GOOGOO
Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting
terminologieCEST-registerpersistente identificatie
toegankelijkheid
tekst
GPSGPS
Global Positioning System
NAVigation Satellite Time And Ranging of NAVSTAR
georeferentiesysteemCEST-registertoegankelijkheidtekst
GTAAGTAA
Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven
terminologieaanbevolen standaardtoegankelijkheidtekst
ISAD(G)ISAD(G)
General International Standard Archival Description
beschrijvingsregels
datastructuur
minimumstandaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
Geographic Information - MetadataISO 19115:2003
Geographic information -- Metadata
ISO 19115-1:2014
uitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
GeonamesGeonamesterminologieaanbevolen standaardpersistente identificatie
toegankelijkheid
tekst
Gratis Open Data LicentiesGratis Open Data Licenties (Vlaamse Overheid)licentieaanbevolen standaardrechtenbeheervectorbeelden
YCbCrYCbCr
Luminance; Chroma: Blue; Chroma: Red
Green (Y), Blue (Cb), Red (Cr) (digial video color space)
Y Pb/Cb Pr/Cr
YPbPr
YCC
Uncompressed YCbCr Video Picture Stream Family
kleurruimteCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
Guidelines Digitisation of photographic materialsGuidelines Digitisation of photographic materialsbeschrijvingsregelsCEST-registerdigitale duurzaamheidrasterbeelden
bewegende beelden
toepassingen
H.261H.261bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
H.262H.262
MPEG-2 Part 2
ISO/IEC 13818-2
ITU-T H.262
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidbewegende beelden
H.263H.263
ITU-T H.263
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
H.265H.265
MPEG-H Part 2
High Efficiency Video Coding
HEVC
ITU-T H.265
ISO/IEC 23008
bestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
HDLHDL
Handle System
identificatieschemaCEST-registerpersistente identificatietoepassingen
HDVHDV
High definition video
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
HTMLHTML
HyperText Markup Language
markeertaal
bestandsformaat
minimumstandaarddigitale duurzaamheid
interoperabiliteit
tekst
HTML 5HTML 5
HyperText Markup Language 5
markeertaal
bestandsformaat
aanbevolen standaardtoegankelijkheid
digitale duurzaamheid
tekst
HTTPHTTP
Hypertext Transfer Protocol
netwerkprotocolaanbevolen standaardtoegankelijkheidtoepassingen
Handleiding STCVHandleiding STCV
Handleiding: De Short Title Catalogus Vlaanderen
beschrijvingsregelsCEST-registertoegankelijkheid
interoperabiliteit
tekst
HuffyuvHuffyuv
HuffYUV
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
ICONCLASSICONCLASSterminologieaanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
ID3ID3datastructuurCEST-registerinteroperabiliteittekst
IEEE-LOMIEEE/LOM
Learning Object Metadata
IEEE: 1484.12.1-2002
IEEE: 1484.12.3-2005
uitwisselingsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
IESRIESR
IESR Metadata schema
datastructuurCEST-registersemantisch web
toegankelijkheid
tekst
OPUSOPUS
IETF RFC 6716
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidgeluid
IETF Matching of Language TagsIETF: RFC 4647
Matching of Language Tags
datastructuurCEST-registersemantisch web
interoperabiliteit
tekst
Internet Message FormatInternet Message Format
IMF
IETF: RFC 6854
IETF: RFC 5322
bestandsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
IETF Tags for Identifying LanguagesIETF: RFC 5646
Tags for Identifying Languages
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
IMSIMS
IMS Content Packaging
uitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
NIS-codeNIS-code
NIS
INS
georeferentiesysteem
terminologie
aanbevolen standaardtoegankelijkheidtekst
IIMIPTC-NAA-Standard
IPTC Information Interchange Model
IPTC IIM
datastructuurCEST-registersemantisch web
interoperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
IPTC Photo Metadata StandardIPTC Photo Metadata Standard
Photo Metadata IPTC
Photo Metadata
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteit
rechtenbeheer
digitale duurzaamheid
rasterbeelden
ISAAR(CPF)ISAAR(CPF)
International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families
beschrijvingsregelsaanbevolen standaardtoegankelijkheid
interoperabiliteit
tekst
ISDFISAF
ISDF
International Standard for Activities/Functions of corporate bodies
International Standard for Describing Functions
beschrijvingsregelsCEST-registerinteroperabiliteittekst
ISANISANidentificatieschemaCEST-registerpersistente identificatiegeluid
bewegende beelden
ISBDISBD
International Standard Bibliographic Description
beschrijvingsregelsaanbevolen standaardtoegankelijkheid
interoperabiliteit
tekst
ISBNISBNidentificatieschemaCEST-registerpersistente identificatietekst
ISDIAHISDIAH
International Standard for Institutions with Archival Holdings
beschrijvingsregelsaanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
ISILISILidentificatieschemaaanbevolen standaardpersistente identificatietekst
ISMNISMN
International Standard Music Number
ISO 10957:2009 Information and documentation -- International standard music number (ISMN)
identificatieschema
terminologie
CEST-registerpersistente identificatietekst
ISNIISNIidentificatieschema
terminologie
CEST-registerpersistente identificatietekst
ISO 12033: Electronic Imaging CompressionISO 12033: Electronic Imaging Compression
ISO/TR 12033:2009  Document management -- Electronic imaging -- Guidance for the selection of document image compression methods
bewaarprotocolCEST-registerdigitale duurzaamheidrasterbeelden
vectorbeelden
ISO 12142: Electronic Imaging ErrorsISO 12142: Electronic Imaging Errors
ISO 12142:2001 Electronic imaging -- Media error monitoring and reporting techniques for verification of stored data on optical digital data disks
bewaarprotocolCEST-registerdigitale duurzaamheidgeluid
bewegende beelden
rasterbeelden
vectorbeelden
tekst
toepassingen
3D-beelden
OAISOAIS
Open Archive Information System
ISO 14721:2012
bewaarprotocolaanbevolen standaarddigitale duurzaamheidtoepassingen
ISO 15489: Records ManagementISO 15489: Records Management
ISO 15489 Information and documentation -- Records management
bewaarprotocolCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
ISWCISWC
International Standard Musical Work Code
ISO 15707:2001 Information and documentation -- International Standard Musical Work Code (ISWC)
identificatieschemaCEST-registerpersistente identificatietekst
ISO 15801: Document management - Trustworthiness and ReliabilityISO 15801: Document management - Trustworthiness and Reliability
ISO/TR 15801:2009 Document management -- Information stored electronically -- Recommendations for trustworthiness and reliability
bewaarprotocolCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
ISO 15924: Script CodesISO 15924: Script Codes
Information and Documentation - Codes for the Representation of Names of Scripts
terminologieCEST-registertekst
XMPXMP
eXtensible Metadata Platform
ISO 16684-1:2012
datastructuuraanbevolen standaarddigitale duurzaamheidtekst
ISO 18492: Long-term PreservationISO 18492: Long-term Preservation
ISO/TR 18492:2005 Long-term preservation of electronic document-based information
bewaarprotocolCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
geluid
bewegende beelden
rasterbeelden
vectorbeelden
3D-beelden
ISTCISTC
International Standard Text Code
ISO 21047:2009 Information and documentation -- International Standard Text Code (ISTC)
terminologie
identificatieschema
CEST-registerpersistente identificatietekst
ISO 23081: Metadata for RecordsMetadata for Records
ISO 23081
ISO 23081-1:2006
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteit
digitale duurzaamheid
tekst
ISO 25964 Thesauri for information retrievalISO 25964 Thesauri for information retrieval
ISO 25964-1:2011 Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteittekst
WARCWARC
Web ARChive file format
ISO 28500:2009
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
ISO 3166: Country CodesISO 3166: Country Codesterminologieaanbevolen standaardtoegankelijkheidtekst
ISSNISSN
International Standard Serial Number
ISO 3297:2007 Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)
terminologie
identificatieschema
CEST-registerpersistente identificatietekst
ISRCISRC
International Standard Recording Code
ISO 3901:2001 Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC)
identificatieschema
terminologie
CEST-registerpersistente identificatiegeluid
ISO 639: Names of LanguagesISO 639: Codes for the Representation of Names of Languagesterminologieaanbevolen standaardpersistente identificatie
toegankelijkheid
tekst
ISO 8601: Time and Date FormatISO 8601 Time and Date Format
ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats -- Information interchange -- Representation of dates and times
terminologieaanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
ISO 9241-171 Ergonomics of human-system interactionISO 9241-171 Ergonomics of human-system interaction
ISO 9241-171:2008 Ergonomics of human-system interaction -- Part 171: Guidance on software accessibility
toegankelijkheidsprotocolCEST-registertoegankelijkheidtoepassingen
MPEG-4MPEG-4
MP4
ISO/IEC 14496
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidbewegende beelden
VRMLVRML
Virtual Reality Modeling Language
ISO/IEC 14772-1:1997: Information technology -- Computer graphics and image processing -- The Virtual Reality Modeling Language -- Part 1: Func-tional specification and UTF-8 encoding
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheid3D-beelden
JPEG2000JPEG2000
ISO/IEC 15444
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheid
toegankelijkheid
rasterbeelden
MPEG-7MPEG-7 Multimedia Content Description Interface
ISO/IEC 15938 Information technology -- Multimedia content description interface
datastructuurCEST-registerinteroperabiliteitbewegende beelden
geluid
PNGPNG
Portable Network Graphics
ISO/IEC 15948:2003
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheidrasterbeelden
MPEG-21MPEG-21
ISO/IEC 21000
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
MPEG-21 DIDLMPEG-21 Digital Item Declaration
MPEG-21 DIDL
ISO/IEC 21000-2:2005 Information technology -- Multimedia framework (MPEG-21) -- Part 2: Digital Item Declaration
datastructuur
uitwisselingsformaat
aanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
UUIDUniversally Unique Identifiers
UUID
ISO/IEC 9834-8:2014 Information technology -- Procedures for the operation of object identifier registration authorities -- Part 8: Generation of universally unique identifiers (UUIDs) and their use in object identifiers
identificatieschemaCEST-registerpersistente identificatietekst
Z39.50Z39.50
Information Retrieval : Application Service Definition & Protocol Specification
zoektaalaanbevolen standaardtoegankelijkheid
interoperabiliteit
tekst
ODISODIS
Intermediaire structuren in Vlaanderen 19de - 20ste eeuw
terminologieaanbevolen standaardtoegankelijkheidtekst
ITRFInternational Terrestrial Reference FramegeoreferentiesysteemCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
Invulboek ErfgoedinzichtInvulboek Erfgoedinzicht
MovE Invulboek
beschrijvingsregelsminimumstandaardinteroperabiliteittekst
JavaJAVAprogrammeertaalCEST-registerinteroperabiliteittoepassingen
JPEGJPEG/SPIFF
JPEG
JPG
Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
JFIF
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidrasterbeelden
JPEG LSJPEG LS
Lossless JPG
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheidrasterbeelden
JavaScriptJavaScript
JS
programmeertaalCEST-registerinteroperabiliteittoepassingen
JSONJSON
JavaScript Object Notation
markeertaalaanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
toepassingen
JSON-LDJavaScript Object Notation for Linked Data
JSON-LD
markeertaalCEST-registersemantisch webtekst
KMLKML
Keyhole Markup Language
OGC KML
uitwisselingsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheid
interoperabiliteit
digitale duurzaamheid
tekst
LCNAFLCNAF
Library of Congress Name Authority File
terminologieCEST-registerpersistente identificatie
interoperabiliteit
tekst
LCSHLCSH
Library of CongressSubject headings
terminologieaanbevolen standaardpersistente identificatie
interoperabiliteit
tekst
LIDOLIDO
Lightweight Information Describing Objects
uitwisselingsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
LOCKSSLOCKSS
Lots Of Copies Keeps Stuff Save
bewaarprotocolaanbevolen standaarddigitale duurzaamheidtekst
LYLY
Lilypond
bestandsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
digitale duurzaamheid
tekst
LaTeXLaTeXmarkeertaal
bestandsformaat
CEST-registerinteroperabiliteittekst
LagarithLagarithbestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheid
toegankelijkheid
bewegende beelden
LambertLambert
Lambert 2008
Lambert 2005
Lambert 72
georeferentiesysteemaanbevolen standaardtoegankelijkheidrasterbeelden
vectorbeelden
3D-beelden
toepassingen
MADSMetadata Authority Description Schema
MADS
uitwisselingsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
MARC relatorsMARC relators
MARC Code List for Relators
terminologieCEST-registersemantisch web
digitale duurzaamheid
toegankelijkheid
tekst
MARCMachine Readable Cataloging Standards
MARC Standards
Machine Readable Cataloging 21
MARC21
datastructuuraanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
MARC XMLMARC in XML
MARCXML
MARC21XML
uitwisselingsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
MATROSKAMATROSKA
MKA
MKV
bestandsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheidbewegende beelden
FR64 or MBWFRF64
MBWF
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidgeluid
MEIMEI
Music Encoding Initiative
datastructuur
uitwisselingsformaat
CEST-registerinteroperabiliteittekst
geluid
METMET
Multilingual Egyptological Thesaurus
terminologieCEST-registersemantisch web
persistente identificatie
tekst
METSMETS
Metadata Encoding and Transmission Standard
uitwisselingsformaataanbevolen standaarddigitale duurzaamheid
interoperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
METSRightsMETS Rights Declaration Schema
METSRights
RightsDeclarationMD Extension Schema
uitwisselingsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteit
toegankelijkheid
rechtenbeheer
tekst
MICHAEL Data ModelMICHAEL Data ModeluitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteit
toegankelijkheid
tekst
MIDASMIDAS
Monument Inventory Data Standard
MIDAS Heritage
datastructuurCEST-registerdigitale duurzaamheid
interoperabiliteit
tekst
MIDI, .MIDMIDI, .MID
Musical Instrument Digital Interface
CEST-registerdigitale duurzaamheidgeluid
MIMEMIMEbestandsformaatCEST-registerinteroperabiliteittekst
MITMassachusetts Institute of Technology License
MIT License
licentieaanbevolen standaardrechtenbeheertekst
MIXMIX
Metadata for Images in XML
datastructuur
uitwisselingsformaat
CEST-registerinteroperabiliteittekst
MODSMODS
Metadata Object Description Standard
uitwisselingsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
QuicktimeQuicktime
QT
MOV
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidbewegende beelden
MPEG-2MPEG-2
MP 2
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidbewegende beelden
MPEG-1MPEG-1
MPEG
MPG
MP3
bestandsformaataanbevolen standaardtoegankelijkheidbewegende beelden
geluid
MPEG-3MPEG-3bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidbewegende beelden
geluid
MPEG HMPEG-HbestandsformaatCEST-registertoegankelijkheidbewegende beelden
MPLMozilla Public License
MPL
licentieCEST-registerrechtenbeheertekst
MSGMSG
Outlook msg format
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
MboxMboxbestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidtekst
MediaInfoMediaInfodatastructuurCEST-registerdigitale duurzaamheid
semantisch web
tekst
MicrodataMicrodatadatastructuur
markeertaal
CEST-registertoegankelijkheidtoepassingen
MicroformatsMicroformats
uF
μF
datastructuur
markeertaal
CEST-registertoegankelijkheidtoepassingen
XLSXLS
Microsoft Office Excel
bestandsformaataanbevolen standaardinteroperabiliteittekst
Monkey’s AudioMonkey’s AudiobestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidgeluid
MrSidMrSid
Multiresolution Seamless Image Database
bestandsformaatCEST-registerdigitale duurzaamheidrasterbeelden
MuseumDatMuseumDatuitwisselingsformaatCEST-registerinteroperabiliteittekst
Music OntologyMusic OntologyontologieCEST-registertoegankelijkheid
digitale duurzaamheid
interoperabiliteit
geluid
tekst
MySQLMySQLdatastructuur
toegankelijkheidsprotocol
CEST-registerdigitale duurzaamheid
semantisch web
tekst
NAPNAP
Normaal Amsterdams Peil
georeferentiesysteemCEST-registerpersistente identificatietekst
NUGINUGI
Nederlandse Uniforme Genre Indeling
terminologieCEST-registerdigitale duurzaamheid
toegankelijkheid
tekst
NURNUR
Nederlandse uniforme Rubrieksindeling
terminologieCEST-registertoegankelijkheid
semantisch web
persistente identificatie
tekst
Nederlandse Volkenkundige ThesaurusNederlandse Volkenkundige ThesaurusterminologieCEST-registersemantisch webtekst
NestorNetwork of Expertise in Long-term Storage of Digital Resources
Nestor
bewaarprotocolCEST-registersemantisch webtekst
geluid
bewegende beelden
rasterbeelden
vectorbeelden
toepassingen
3D-beelden
… overige resultaten

Nieuwe standaard toevoegen?

Het standaardenregister wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld. Zoals voor de hele wiki geldt, wordt iedereen uitgenodigd de standaarden te becommentariëren op de overlegpagina's.

En je kan natuurlijk ook nieuwe standaarden voorstellen: