Term conserveringsprioriteit

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld term conserveringsprioriteit
Definitie Het veld 'term conserveringsprioriteit' beschrijft in hoeverre een object nood heeft aan conservatiemaatregelen.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
1
2
A
B
urgent
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Conserveringsprioriteit (Tp)
Kies uit een van volgende waarden: laag, normaal, hoog, urgent.
laag
Standaarden