Term conserveringsprioriteit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term conserveringsprioriteit
Definitie Het veld 'term conserveringsprioriteit' beschrijft in hoeverre een object nood heeft aan conservatiemaatregelen.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
1
2
A
B
urgent
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Conserveringsprioriteit (Tp)
Kies uit een van volgende waarden: laag, normaal, hoog, urgent.
laag
Systemen (2de poging)
Standaarden