Waarde inkomend bruikleennummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde inkomend bruikleennummer
Definitie Het veld 'waarde inkomend bruikleennummer' geeft het nummer van het bruikleencontract waarin de bruikleenvoorwaarden van het object zijn gestipuleerd. Het nummer verwijst ook naar een dossier met alle schriftelijke documentatie over de bruikleen.
Invulregels
Noteer het nummer van het bruikleencontract. Dit nummer vind je normaliter op de lijst van binnenkomende bruiklenen in het museum.
97-0023
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomende bruiklenen > Aanvraag > Bruikleennummer (bn)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomende bruiklenen > Aanvraag > Bruikleennummer (bn)
Gegevens uit het zoomscherm "Bruiklenen" worden automatisch ingevuld bij het invullen van het veld "Bruikleennummer" in het bestand 'Objecten in beheer van derden'.