Waarde afstotingsdatum

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld Waarde afstotingsdatum
Definitie Het veld 'waarde afstotingsdatum' geeft de datum waarop officieel is besloten dat het object / een groep objecten wordt afgestoten uit de collectie.
Invulregels
Vul de datum in waarop het besluit tot afstoten van het object / een groep objecten is genomen. Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2008-12-15

2008-12

2008
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Datum (DQ)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Datum (DQ)