Functie organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld functie organisatie
Definitie Het veld 'functie organisatie' bevat de kernactiviteiten van een Organisatie.
Invulregels
Gebruik één term. Leg een lijst van standaardtermen aan gebaseerd op een algemeen toegepaste terminologiebron.
bank; liefdadigheid; uitgever; schoenmaker
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en Instellingen > Biografische persoonsgegevens > Vakgebied ()

Standaarden
Het aanduiden van de functies, beroepen en activiteiten uitgeoefend door de organisatie, persoon of familie.
Leg de functies, beroepen en activiteiten van de beschreven entiteit vast, en waar van nut het tijdsbestek. Beschrijf, indien noodzakelijk, de aard van de functie, het beroep of de activiteit.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en Instellingen > Biografische persoonsgegevens > Vakgebied ()
Het aanduiden van de functies, beroepen en activiteiten uitgeoefend door de organisatie, persoon of familie.
Leg de functies, beroepen en activiteiten van de beschreven entiteit vast, en waar van nut het tijdsbestek. Beschrijf, indien noodzakelijk, de aard van de functie, het beroep of de activiteit.