Functie organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld functie organisatie
Definitie Het veld 'functie organisatie' bevat de kernactiviteiten van een Organisatie.
Invulregels
Gebruik één term. Leg een lijst van standaardtermen aan gebaseerd op een algemeen toegepaste terminologiebron. Zie ook Organisatie
bank; liefdadigheid; uitgever; schoenmaker
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en Instellingen > Biografische persoonsgegevens (Vakgebied)
Systemen (2de poging)
Standaarden