Contactpersoon bruikleennemer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld contactpersoon bruikleennemer
Definitie Het veld 'contactpersoon bruikleennemer' bevat de contactpersoon voor de uitgaande bruikleen.
Invulregels
Noteer de naam van de contactpersoon voor de uitgaande bruikleen.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Zie ook Personen en Organisaties
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Uitgaande bruiklenen > Aanvraag (Contactpersoon)

Standaarden