Vervaardiger opschrift

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld vervaardiger opschrift
Definitie Het veld 'vervaardiger opschrift' documenteert de naam van de vervaardiger (persoon of instelling) van het opschrift op het object.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of de instelling die het opschrift op het object aanbracht. Gebruik de officiële schrijfwijze van de instellingsnaam.
Florent Van Ertborn (verzamelaarsmerk)
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Vervaardiger (I7)
Dit veld is herhaalbaar.

Indien je meerdere personen of instellingen dient te vermelden, herhaal je het veld door een occurrence toe te voegen voor elke naam die je opneemt. Dit doe je in alfabetisch oplopende volgorde.

De vervaardigersnaam is een gecontroleerde term uit het bestand "Personen en instellingen". Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: Alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Vos, Jan
Systemen (2de poging)
Standaarden