Vervaardiger opschrift

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld vervaardiger opschrift
Definitie Het veld 'vervaardiger opschrift' documenteert de naam van de vervaardiger (persoon of instelling) van het opschrift op het object.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of de instelling die het opschrift op het object aanbracht. Gebruik de officiële schrijfwijze van de instellingsnaam. Zie ook Personen en Organisaties
Florent Van Ertborn (verzamelaarsmerk)
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Vervaardiger (I7)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:creator (-
Map enkel naar deze DCterms als de vervaardiging van het opschrift een onderdeel is van de vervaardiging van het object.
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Vervaardiger (I7)
Dit veld is herhaalbaar.

Indien je meerdere personen of instellingen dient te vermelden, herhaal je het veld door een occurrence toe te voegen voor elke naam die je opneemt. Dit doe je in alfabetisch oplopende volgorde.

De vervaardigersnaam is een gecontroleerde term uit het bestand "Personen en instellingen". Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: Alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Vos, Jan
Dublin Core: dcterms:creator (-
Map enkel naar deze DCterms als de vervaardiging van het opschrift een onderdeel is van de vervaardiging van het object.