Bron afgebeeld object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron afgebeeld object
Definitie Het veld 'bron afgebeeld object' documenteert de bron van de informatie van het veld 'afgebeeld object'. Dat kan het classificatiesysteem, de thesaurus of termenlijst zijn waaruit een afgebeeld object is gekozen.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema dat bij de ontsluiting van de inhoud van het afgebeelde object wordt gebruikt.
Gebruik enkelvoud en hoofdletters enkel in het geval plaats- en persoonsnamen.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Systemen
Standaarden
LIDO: source (-
Dublin Core: dcterms:source (-
LIDO: source (-
Dublin Core: dcterms:source (-