Autorisator huidige standplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld autorisator huidige standplaats
Definitie Het veld 'authorisator huidige standplaats' documenteert wie de standplaats van een object mag wijzigen.
Invulregels
Gebruik de officiële of meest gebruikte familienaam en voorna(a)m(en). Zie ook Personen en Organisaties
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Huidige standplaats (Authorisator)

Standaarden