Periode

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld periode
Definitie Het veld 'periode' documenteert de historische periode of het tijdvak waarin het object werd vervaardigd.
Invulregels
Geef de historische periode waarin het object werd vervaardigd. Gebruik hiervoor een term ontleend aan een publiek toegankelijke bron of standaard, zoals bv. AAT, Wikidata of de Dateringen thesaurus van Onroerend Erfgoed.
interbellum (wikidata Q154611)
Eerste Wereldoorlog (wikidata Q361)
middeleeuws (AAT 300020756)
Bronstijd (AAT 3000192175)
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Periode (ll)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Periode (PT)
Erfgoedplus: Herkomst > Datering > Periode / Stijl ()

Standaarden
CDWA: [- Styles/Periods Description (5.1]
Dublin Core: dcterms:temporal (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Periode (PT)
Dit veld is herhaalbaar.

De periode is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".

Het aanduiden van de periode mag zeker niet verhinderen dat de datumvelden worden ingevuld. Er bestaat een verschil tussen de datering van het object (wanneer is het object gemaakt) en een geassocieerde periode (bv. Object van 1890 dat gebruikt is in de Eerste Wereldoorlog). De datering van het object wordt opgenomen op het tabblad "vervaardiging/datering" (groep "datering"). Kunsthistorische periodes worden opgenomen in het veld "school/stijl" op het tabblad "vervaardiging/datering (groep "vervaardiging").
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Herkomst > Datering > Periode / Stijl ()
Het veld 'Periode / Stijl' is geen vrij invulveld. Via een zoekvenster selecteert men de juiste term uit een gecontroleerde keuzelijst. De gecontroleerde keuzelijst wordt gegenereerd uit de AAT-Ned. Het zoekvenster verschijnt als pop-up venster met een zoekveld.
Het veld 'Periode / Stijl' is niet herhaalbaar. Aan elk object kan men slechts één periode of stijl toekennen.
Indien een term niet voorkomt in de AAT-Ned keuzelijst wordt voorgesteld om een overkoepelende term te selecteren. Aanvullend wordt aangeraden om de specifieke periode of stijl te noteren in het veld "Herkomst/Nota".
Wanneer een term niet voorkomt in de AAT-Ned keuzelijst kan men zelf een termsuggestie indienen (knop "Termsuggestie" in het zoekvenster).
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): production_period > production.period.lref (collect.ll)
CDWA: [- Styles/Periods Description (5.1]
Dublin Core: dcterms:temporal (-