Term type reproductie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term type reproductie
Definitie Het soort reproductie van het object of een onderdeel van het object.
Invulregels
Geef aan welke soort reproductie van het object is gemaakt. Houd een lijst van standaardtermen bij.
dia
negatief
positief
zwartwitfoto
scan
foto
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Beelddocumentatie > Reproductiegegevens > Identificatie > Soort reproductie (RP)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:type (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Beelddocumentatie > Reproductiegegevens > Identificatie > Soort reproductie (RP)
De soort reproductie is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Dublin Core: dcterms:type (-