Naam verlener rechten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld naam verlener rechten
Definitie Het veld 'naam verlener rechten' omschrijft de naam van de persoon of de instelling die het recht verleend heeft.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of instelling die het recht verleend heeft.
Volg daarbij de regels voor het registreren van een persoons- of groepsnaam.
Galerie Gisela Capitain

Sabam

Tuymans, Luc
Dit veld is herhaalbaar.

Noteer deze informatie telkens in een nieuw veld.

De naam van de verlener van de rechten is een gecontroleerde term uit de thesaurus.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Verlener (Rh)
Standaarden


Invulboek moderne en hedendaagse kunst, CAHF