Naam verlener rechten

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam verlener rechten
Definitie Het veld 'naam verlener rechten' omschrijft de naam van de persoon of de instelling die het recht verleend heeft.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of instelling die het recht verleend heeft.
Volg daarbij de regels voor het registreren van een persoons- of groepsnaam. Zie ook Personen en Organisaties
Galerie Gisela Capitain

Sabam

Tuymans, Luc
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Verlener

Standaarden