Term methode conserveringsbehandeling

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld term methode conserveringsbehandeling
Definitie Het veld 'term methode conserveringsbehandeling' geeft informatie over de methode die toegepast is bij de conservatie van een object.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
schoongemaakt
opnieuw bekleed
Systemen
Standaarden