Tekst verzoek gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst verzoek gebeurtenis
Definitie Het veld 'tekst verzoek gebeurtenis' geeft bijkomende informatie over een verzoek tot gebruik van een object.
Invulregels
Gebruik normale zinsbouw en interpunctie.
Tentoongesteld op de Bridlington Car Rally ter gelegenheid van de 50ste verjaardag.
Systemen
Standaarden