Precisie afmeting

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld precisie afmeting
Definitie Het veld 'precisie afmeting' documenteert de mate van afwijking voor een bepaalde afmeting.
Invulregels
Noteer hier de mate van exactheid voor een bepaalde afmeting. Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Als dit veld niet wordt ingevuld, wordt ervan uitgegaan dat de geregistreerde afmeting accuraat is tot op de eenheid die gebruikt is.
circa
naar schatting
afgerond naar boven
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Geschatte waarde (object_dimension_xrefs:is_estimated)
Erfgoedplus: Objecten > Identificatie > identificatie > Nota ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Precisie (PR)

Standaarden
CDWA: [- Dimensions Qualifier (6.7]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Precisie (PR)
Gebruik dit veld slechts één keer voor de geregistreerde afmeting indien nodig.
'Erfgoedregister (Erfgoedplus): > ' ()
Geen veld voor Precisie. Neem extra informatie op in het veld "Nota".
Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Geschatte waarde (object_dimension_xrefs:is_estimated)
vinkje indien geschat
CDWA: [- Dimensions Qualifier (6.7]