Precisie afmeting

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld precisie afmeting
Definitie Het veld 'precisie afmeting' documenteert de mate van afwijking voor een bepaalde afmeting.
Invulregels
Noteer hier de mate van exactheid voor een bepaalde afmeting. Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Als dit veld niet wordt ingevuld, wordt ervan uitgegaan dat de geregistreerde afmeting accuraat is tot op de eenheid die gebruikt is.
circa
naar schatting
afgerond naar boven
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Geschatte waarde
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Precisie
Erfgoedplus: Objecten > Identificatie > identificatie > Nota

Standaarden
CDWA: [- Dimensions Qualifier (6.7)]