Bestemming uitgaand object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element bestemming uitgaand object
Definitie Het element 'bestemming uitgaand object' geeft de officiële naam van de persoon of instelling waar het object (of de groep objecten) naar verzonden wordt.
Toelichting
Groep Uitgaand object
Profielen
Velden
Standaarden