Machtigingsdatum waardebepaling

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld machtigingsdatum waardebepaling
Definitie Het veld 'machtigingsdatum waardebepaling' bevat de datum waarop de gemachtigde voor de waardebepaling de definitieve goedkeuring voor een taxatie verleent.
Invulregels
Wees zo specifiek mogelijk en geef aan als de datum niet bekend is.
Noteer data volgens ISOnorm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
onbekend
Systemen
Standaarden