Gemachtigde audit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld gemachtigde audit
Definitie Het veld 'gemachtigde audit' bevat de naam van de persoon die de definitieve goedkeuring verleent voor het uitvoeren van de audit.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon.
Janssens, Piet
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Zie ook Personen en Organisaties
Systemen
Standaarden