Eigenschap:Skos:definition

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van het type text.

Showing 20 pages using this property.
3
Een digitaal 3D-object is een verzameling van punten, aaneengesloten door lijnen, krommen of oppervlakken, in een virtuele driedimensionale ruimte.  +
A
De bitrate of bitsnelheid van informatieoverdracht, is het aantal bits die per tijdseenheid over een lijn worden verzonden.  +
Een API is een verzameling programmeeropdrachten die de functies van een programma aanroepen.  +
Het element 'aantal' bevat alle informatie over het aantal onderdelen dat als één object beschreven wordt.  +
Het veld 'aantal exemplaren' documenteert het exacte aantal dezelfde afzonderlijke objecten die in dit record zijn beschreven.  +
Het veld 'aantal onderdelen' documenteert het exacte aantal losse onderdelen waaruit het object bestaat.  +
Het element 'aanvrager rechten' bevat de persoon of de organisatie die een licentie aanvraagt voor het gebruik van rechten in het bezit van de organisatie.  +
Administratieve metadata is informatie die betrekking heeft op het gebruik en het beheer een digitaal object, zoals wanneer en hoe het werd gemaakt, wat het bestandstype is en een aantal technische gegevens.  +
Het veld 'afdeling bewaarinstelling' documenteert de naam van de afdeling in de organisatie die het object beheert en waar het object zich bevindt.  +
Het element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.  +
Het element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.  +
Het element 'afgebeelde gebeurtenis' bevat alle informatie over een gebeurtenis afgebeeld in of door een object.  +
Het element 'afgebeelde locatie' bevat een plaats afgebeeld in of door een object.  +
Het element 'afgebeelde persoon of instelling' bevat de beschrijving van de voorstelling van een persoon of instelling afgebeeld op of beschreven in een object.  +
Het element 'afleverdatum uitgaand object' geeft de precieze datum waarop het object dat de instellingen verlaat, verondersteld wordt om aan te komen op zijn bestemming.  +
Het element 'afmetingen' bevat alle informatie over de grootte, schaal of afmetingen van het object.  +
Het element 'afstotingsdatum' bevat de datum waarop een object werd afgestoten.  +
Het element 'afstotingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de afstoting.  +
Het element 'afstotingsmethode' bevat de manier waarop een object wordt afgestoten.  +
Het element 'afstotingsnummer' bevat informatie over het unieke identificatienummer waarmee de afstoting van het object geïdentificeerd wordt.  +