Eigenschap:Skos:definition

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Dit is een eigenschap van het type text.

Showing 20 pages using this property.
3
Een digitaal 3D-object is een verzameling van punten, aaneengesloten door lijnen, krommen of oppervlakken, in een virtuele driedimensionale ruimte.  +
A
De bitrate of bitsnelheid van informatieoverdracht, is het aantal bits die per tijdseenheid over een lijn worden verzonden.  +
Een API is een verzameling programmeeropdrachten die de functies van een programma aanroepen.  +
Het element 'aanbeveling' bevat de specifieke aanbevelingen voor een object.  +
Het veld 'aanhef persoon' bevat de begroetingsvorm die in de correspondentie met een persoon wordt gebruikt.  +
De datum waarop je het nieuwe vrije veld aanmaakt.  +
Het element 'aantal' bevat alle informatie over het aantal onderdelen dat als één object beschreven wordt.  +
Het veld 'aantal exemplaren' documenteert het exacte aantal dezelfde afzonderlijke objecten die in dit record zijn beschreven.  +
Het veld 'aantal onderdelen' documenteert het aantal onderdelen waaruit de publicatie bestaat.  +
Het veld 'aantal onderdelen' documenteert het exacte aantal losse onderdelen waaruit een object of een groep objecten bestaat.  +
Het veld 'aantal pagina's' documenteert de paginering van de publicatie of, als het een publicatie in meer dan één deel is, de vermelding van het aantal delen.  +
Het element 'aanvrager rechten' bevat de persoon of de organisatie die een licentie aanvraagt voor het gebruik van rechten in het bezit van de organisatie.  +
De naam van de persoon of de organisatie die de aanvraag tot reproductie heeft ingediend.  +
Het veld 'achternaam persoon' geeft de achternaam van een persoon.  +
Administratieve metadata is informatie die betrekking heeft op het gebruik en het beheer een digitaal object, zoals wanneer en hoe het werd gemaakt, wat het bestandstype is en een aantal technische gegevens.  +
Het veld 'adres organisatie' bevat het adres waar men zich met een Organisatie in verbinding kan stellen.  +
Het veld 'adres persoon' bevat het adres waar men zich met een persoon in verbinding kan stellen.  +
Het veld 'afdeling bewaarinstelling' documenteert de naam van de afdeling in de organisatie die het object beheert en waar het object zich bevindt.  +
Het element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.  +
Het element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.  +