Tekst afstotingsreden

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld Tekst afstotingsreden
Definitie Het veld 'tekst afstotingsreden' bevat de reden of verantwoording van het afstoten van een object.
Invulregels
Vul hier de reden of verantwoording in van het afstoten van een object / groep objecten uit de museumcollectie.
Gebruik correcte spelling en leestekens.
Het object past niet binnen de collectie van (naam instelling).
Het object is aangetast / beschadigd door houtworm / schimmel /vraat.
Het object is incompleet.
Het object heeft geen cultuurhistorische waarde - bijvoorbeeld omdat het een serieproduct betreft.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Reden (D3)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Reden (D3)
Dit veld is niet herhaalbaar.