Editievermelding

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld editievermelding
Definitie Het veld 'editievermelding' documenteert de beschrijving van een specifieke uitgave waartoe een werk behoort, uitgedrukt in een nummer of naam die het werk in verband brengt met vroegere of latere uitgaves.
Invulregels
Gebruik cijfers, indien nodig aangevuld met een omschrijvende tekst.
ongelimiteerde editie
4 afgietsels bekend
tweede serie, 46/500
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Opschriften / Merktekens ()

Standaarden
CDWA: [- Edition Description (10.1]
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Opschriften / Merktekens ()
In het veld 'Type' kan men via een zoekvenster uit een gecontroleerde keuzelijst het soort editie selecteren. De gecontroleerde keuzelijst wordt gegenereerd uit de AAT-Ned.
In het veld 'Methode' kan men via een zoekvenster uit een gecontroleerde keuzelijst de methode waarop de editie-aanduiding werd aangebracht selecteren (druk, stempel, handgeschreven).
In het veld 'Positie' kan men noteren waar de editie-aanduiding zich bevindt. Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Tekst' kan men de aanduiding voor de editie noteren (nummer, tekst, combinatie). Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Beschrijving' kan men een plastische beschrijving noteren wanneer de editie-aanduiding ook vormelijke kenmerken bevat. Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Interpretatie/nota' voorziet ruimte voor aanmerkingen of duiding. Dit veld is een vrij invoerveld.
CDWA: [- Edition Description (10.1]