Editievermelding

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld editievermelding
Definitie Het veld 'editievermelding' documenteert de beschrijving van een specifieke uitgave waartoe een werk behoort, uitgedrukt in een nummer of naam die het werk in verband brengt met vroegere of latere uitgaves.
Invulregels
Gebruik cijfers, indien nodig aangevuld met een omschrijvende tekst.
ongelimiteerde editie
4 afgietsels bekend
tweede serie, 46/500
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving (Opschriften / Merktekens)

Standaarden
CDWA: [- Edition Description (10.1)]